รักษ์โลกรักษ์ทะเลไปกับเรือยอชท์ยุค 2020

ยุคที่โลกเต็มไปด้วยมลพิษ ไม่มีอะไรจะสร้างสรรค์ไปกว่าการพัฒนาเพื่อช่วยให้โลกกลับมาใสสะอาดกว่าเดิม ด้วยการใช้พลังงานทดแทนที่เป็น Clean Energy ประเทศนอร์เวย์ (Norway) ประสบความสำเร็จ ในการใช้พลังงานทดแทนด้วยการปล่อยเรือใหม่ 2 ลำ คือ Roald Amundssen (โรอัลด์ อมุนด์เซน) และ REV (Research Expediton Vessel)

  • เรือ Roald Amundssen เรือสีขาว-ดำ คาดแถบแดงยาวตลอดลำเรือ เป็นของบริษัทเฮอริกรูเตน ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน เป็นเรือที่มีขนาดความจุที่ 530 และ มีน้ำหนักรวม (Gross Tonnage) 20889 GT ลงสู่ทะเลเดินทางจากเมืองทรุมเซอ ประเทศนอร์เวย์ สู่ขั้วโลกเหนือ ล่องผ่านไปยังเมืองอลาสก้า (Alaska) ของสหรัฐอเมริกา ก่อนมุ่งลงสู่ขั้วโลกใต้ ช่วงประมาณเดือนตุลาคม 2562 คาดว่า เรือสำราญลำนี้จะสามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึงร้อยละ 20 ของพลังงานที่ต้องใช้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เรือลำนี้ ยังจัดเป็นแบบไฮบริด (Hybrid) คือ ยังใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ร่วมกับน้ำมันเชื้อเพลิงตามปกติ แบตเตอรี่จะทำให้เรือแล่นไปได้ประมาณ 40-60 นาที ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ปัจจุบันยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของเทคโนโลยีด้านนี้ และมีท่าเรือที่เติมแบตเตอรี่ได้เฉพาะในเมืองเบอร์เกน (Bergen) เท่านั้น คาดว่าในอนาคตอันใกล้จะสามารถจัดให้มีได้ตลอดแนวชายฝั่งของนอร์เวย์
  • เรือ REV เปิดตัวที่ประเทศโรมาเนีย (Romania) โดยมหาเศรษฐีชาวนอร์เวย์ Keil Inge Rokke เรือสำราญขนาด 565 ฟุต ถูกมอบให้กับ WWF (World Wild Fund for Nature) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อใช้ในงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเล เรือยอชท์รักษ์โลกนี้รองรับนักวิจัยได้ 60 คน พร้อมลูกเรือ 40 คน บรรทุกอุปกรณ์สำหรับงานวิจัยทางทะเลลึก 20,000 ฟุต รวมทั้งอุปกรณ์วิจัยทางสิ่งแวดล้อมอื่นๆ คาดว่าจะเก็บขยะพลาสติกในทะเลได้ถึงวันละ 5 ตัน