เรือยอชท์เป็นสิ่งที่มีประวัติความเป็นมา และด้วยค่านิยมของผู้คนที่มีต่อเรือยอชท์ ทำให้เกิดเป็นคำและวลีอันหลากหลาย ในการที่จะสื่อถึงเรือที่น่าประทับใจนี้