การล่องเรือท่องมหาสมุทรด้วยเรือสำราญ เป็นรูปแบบการเดินทางที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวแถบเอเชีย สำหรับการพักผ่อนอย่างมีความสุขกับสิ่งที่น่าประทับใจ